Disclaimer

Disclaimer
 

Op het gebruik van deze website, www.babynatuur.com, zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, word je geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.
 

Gebruik van informatie


BabyNatuur streeft op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, staat BabyNatuur niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. BabyNatuur aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen BabyNatuur en de gebruiker van de website ontstaan.
 

Email

 

BabyNatuur garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico's. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met BabyNatuur te corresponderen, accepteer je dit risico.
 

Hyperlink


Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. BabyNatuur heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. BanyNatuur aanvaard dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van wensites van derden.
 

Intellectuele eigendomsrechten

 

Alle publicaties en uitingen van BabyNatuur zijn berschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat BabyNatuur daar vooraf schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.